Suraindran Kamalakanan

268

Jag har arbetat b.la på Nokia som finanssakkunnig. Under de senaste 20 åren har jag arbetat med finansmarknads uppgifter som fokuserat på Asien, Finland och England. Jag har även tidigare varit med inom politiken och stött andras kampanjer. Utöver detta så är jag novellist och yoga handledare.

Jag vill

- att det satsas på de förebyggande tjänsterna så att vi kan minska på t.ex. våld mot kvinnor, missbrukarproblem samt ungdomsvåld.

- att vi erbjuder olika boendeformer och främst för låginkomsttagare

- att vi satsar på sysselsättningen för det ger välmående

- att vi erbjuder företagarna stöd och bra verksamhetsförutsättningar.

- att vi tar hand om vår gemensamma natur och utvecklar nya friluftsområden.

Namn: Suraindran Kamalakanan
Födelseår: 1973
Kommun: Kuopio
E-post: surain73@gmail.com
Tel: 0402596844

Viktiga politiska frågor