Liisa Suopanki

75

Jobbat som klasslärare och Språkbadslärare
Medlem i Ätstörningsfamiljer i Sydvästra Finland rf
Vice-ordförande i föreningen.
Medlem i arbetsgruppen Svenska på stan.

Namn: Liisa Suopanki
Födelseår: 1951
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Språkbadslärare
E-post: liisa.suopanki@gmail.com