Marcus Suojoki

131

"Ingenting är så oklart som det självklara, eftersom ingen ifrågasätter det."

Jag är en samhällsengagerad pensionär, som är gift med Anneli sedan 50 år tillbaka. Vi har två döttrar, Minna och Annika som bor med sina familjer i Norge respektive i Tyskland. Guldkanten i vårt liv är barnbarnen Mikko och Elina i Tyskland samt Jonathan och Alva i Norge. Fritiden tillbringar vi så mycket som möjligt på vårt sommarställe i Vexala.

I över 30 år har jag haft ledande befattningar inom industrin och fått omfattande erfarenhet både inom nationella som internationella uppdrag.
Efter min pensionering har jag engagerat mig i samhällspolitiska uppdrag.
Jag har suttit i fullmäktige i två perioder.
I regionens social- och hälsovårdsnämnd är jag ordförande och har suttit med i den sedan den bildades 2010. Jag är medlem i styrelsen för Österbottens förbund och fullmäktigemedlem i Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessutom är jag medlem i Svenska folktingets socialutskott och har varit aktiv i såväl Sfp kretsen i Österbotten samt i Sfp fullmäktige på riksnivå och verkat som ordförande för Sfp centrumavdelning i Jakobstad.

Namn: Marcus Suojoki
Födelseår: 1948
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Dipl.ing. MBA
E-post: marcus.suojoki@multi.fi
Tel: +358405852346

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Framtiden ligger i hur de unga mår i dag.
Nyheterna om de ungas illamående har under de senaste tiderna varit alarmerande, varför vi måste ta ärendet på största allvar. Ju längre man väntar, desto större blir skadorna och dyrare att reparera dem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En god hälsovård med en nära service och en trygg äldreomsorg samt ett samhälle som bryr sig om de unga och skapar en trygg boendemiljö. Det är också bevisats att ett rikt kulturliv betyder välmående innevånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

För att på bästa möjliga sätt kunna serva innevånarna och få skatteinkomster i Jakobstad förutsätts välskött ekonomi och ett näringsliv som genererar arbetsplatser.

Läs mer i vårt valprogram ›