Olle Sundqvist

622

"En trygg och fungerande närmiljö på ditt modersmål."

Jag är en familjefar med utbildning nära hjärtat. På min fritid sysslar jag med musik, främst genom att sjunga.
Dagens värld kräver ett livslångt lärande. Detta betyder att utbildningen bör vara av god kvalitet på alla nivåer, genom hela livet. De flesta problemen blir värre ju senare de åtgärdas. Därför förespråkar jag förebyggande åtgärder speciellt vad gäller småbarn och deras potentiella kommande inlärningsproblem, men också möjliga kommande problem i senare åldrar. Det är viktigt att åtgärder kan sättas in på personens modersmål. Speciellt våra nationalspråk bör ses som en självklarhet.

Namn: Olle Sundqvist
Födelseår: 1964
Kommun: Vanda
Hemort: Sandkulla
Titel: Training Business Director

Viktiga politiska frågor