Mats-Helge Sundqvist

17

"För vägar och infrastruktur. Byautveckling."

54 årig Ingenjör som bor i Fagernäs.
Jag arbetar vid Optima som lärare inom maskin- och produktionsteknik.
Jag fungerar som ordförande för nämnden för tekniska tjänster i Larsmo för tillfället och är speciellt intresserad av vägarna och övrig infrastruktur i kommunen.
Förnyande av Gertruds-slussen vill jag också arbeta för.

Namn: Mats-Helge Sundqvist
Födelseår: 1966
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Ingenjör, Högre YH
E-post: mats-helge.sundqvist@optimaedu.fi
Tel: 044 72 15 123

Viktiga politiska frågor