Peter Sundelin

91

"Ett levande och naturnära Kyrkslätt. Kyrkslätt skall vara en attraktiv kommun för familjer som vill bo nära naturen och ändå vara nära den urbana huvudstadsregionen. Kyrkslätt skall inte vara huvudstadsregionens bakgård utan regionens pärla. Barnen skall kunna erbjudas en god utbildning samt goda möjligheter till fristidsaktiviteter. Servicen skall fungera på bästa sätt så att invånarna trivs och ökar i antal. "

Mitt namn är Peter Sundelin, jag är 56 år och bor med min hustru My något väster om Kyrkslätts centrum.
Vi har 4 vuxna barn och är djur-, natur- och idrottsintresserade.

Jag är utbildad till diplom ingenjör (DI) och inom arbetslivet är jag VD för PQR Consult som är inriktad på VVS- och elplanering.
Jag har 30 års erfarenhet inom VVS branschen med speciell focus på ett gott inomhusklimat.

All idrott som engagerar ungdomar är viktig.
Det skall finnas möjlighet för alla att kunna hitta en aktivitet som befrämjar välmående.
KyIf och särskilt handboll står mig nära hjärtat.
Jag och familjen har många aktiva år bakom oss i sportens fina gemenskap.

Via min hustru inom vårdbranschen har jag en nära inblick i äldreomsorgen och via mina döttrar inom småbarnspedagogiken håller jag mig uppdaterad vad gäller dagvård och grundutbildning.

Jag vill bidra till att Kyrkslätt utvecklar sin potential som en attraktiv och trygg kommun.

Namn: Peter Sundelin
Födelseår: 1965
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Överby
Titel: Verkställande direktör (VD), diplom ingenjör (DI)
E-post: peppe.sundelin65@gmail.com
Tel: 0405543338

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Kyrkslätt skall ha ett tydligt centrum med en god service där invånarna trivs och kan röra sig tryggt.
Stugfarare som passerar Kyrkslätt på väg till sommarstället skall vilja stanna för att handla och äta en bit mat.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Kyrkslätt skall kunna erbjuda fritidsaktiviteter lokalt. Det skall finnas tillräckligt med adekvata utrymmen så att alla ryms att träna i Kyrkslätt och inte behöver hyra in sig hos grannkommunerna.
Det skall finnas ett brett utbud så att var och en hittar något de kan utöva, både ung och gammal.

Läs mer i vårt valprogram ›