Anna Strömberg

748

"För ett välmående grönt Helsingfors!"

Jag är en 35-årig ekonomie magister som bor tillsammans med min dotter och sambo i Ulrikasborg. Jag är född och uppvuxen i Helsingfors och har därför på nära håll upplevt hur Helsingfors har utvecklats under årens lopp. Genom mitt arbete som verksamhetsledare för SFP i Helsingfors har jag på nära håll deltagit i det arbete som görs för att Helsingfors ska vara en så livskraftig och välmående stad som möjligt.

Namn: Anna Strömberg
Födelseår: 1986
Kommun: Helsingfors
Hemort: Ulrikasborg
Titel: Verksamhetsledare
E-post: anna.stromberg@sfp.fi

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Finlands främsta konkurrenskraft ligger i en välutbildad befolkning. Vi har inte råd att skära i utbildningen och jag ser också att Helsingfors ska vara en föregångare när det gäller att pröva nya koncept inom utbildningen, så som till exempel Nordiska skolan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Helsingfors som Finlands huvudstad måste vara en föregångare när det gäller frågor som rör klimatet och miljön. Jag tror också att de städer och kommuner som satsar på klimat- och miljöåtgärder nu kommer att vinna i längden då det inte är en fråga man kan välja att ignorera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Jag ser en välskött ekonomi som grunden till allt beslutsfattande och den enskilt viktigaste faktorn för en stads livskraft. För att kunna erbjuda tjänster och funktioner, utveckla och bygga, så måste vi också ha ett välmående näringsliv. Annars går inte ekvationen ihop. Det är också en hållbarhetsfråga med tanke på vad vi lämnar efter oss till framtida helsingforsare.

Läs mer i vårt valprogram ›