Harriet Ström

49

"Ett värdigt liv för alla med fysiska eller psykiska funktionshinder. "

Jag är en 60-årig rullstolsburen kvinna. Jag har jobbat som socialarbetare i min hemstad Närpes i över 30 ärs tid. Det är nu 3 år sen jag slutade jobba. Numera ägnar jag mej på heltid åt att njuta av god litteratur, film, teater, musik. Kulturupplevelser av olika slag är en källa till glädje för mej. Mitt funktionshinder gör att jag är i behov av regelbunden fysioterapi och att jag också regelbundet behöver utomstående hjälp i vardagen.

Namn: Harriet Ström
Födelseår: 1960
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: socialarbetare
E-post: hstrom16@gmail.com
Tel: 0451648810
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill arbeta för att trygga funktionshindrades rätt till utomstående hjälp i vardagen. Tillgången till personliga assistenter bör tryggas, eventuellt via en "assistentpool". Personliga assistenters arbetsvillkor bör ses över, liksom deras utbildningsnivå och lönesättning. Den vedertagna "arbetsgivarmodellen" kan ifrågasättas.
Ytterligare vill jag betona tredje sektorns betydelse när det gäller stöd till personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. Finansieringen av tredje sektorns verksamhet bör tryggas.
Tillgängligheten är av central betydelse när det gäller funktionshindrades möjligheter att leva och verka i samhället. Det kan handla om undanröjande av fysiska hinder, men också om jämlik tillgång till information, kultur, sociala kontakter m.m.

Läs mer i vårt valprogram ›