Frej Strang

39

"Ärlighet varar längst!"

Född och uppvuxen i Nykarleby, har fru och tre flickebarn i åldern 13-22år. Har stort intresse för planering, konstruktion och tillverkning. Att kunna planera å skapa själv är en passion för mig.
Motion och sport fyller mina övriga intressen.

Namn: Frej Strang
Födelseår: 1966
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: Tekniker /Konstruktör
E-post: frej.strang@multi.fi
Tel: +358 50 5875683

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag vill uppmuntra till seriöst byggande i vår kommun. Allt byggande håller kommunens köpkraft igång. Hit hör också underhåll och byggande av vägar och infrastruktur.
Fritidshusbyggandet i vår kommun har en stor potential. Genom en positiv syn på detta så hjälper vi också sjöbyarna att leva upp och få tillgång till bra vägar och hamnar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Jag vill uppmuntra till all sysselsättande verksamhet. Varje arbetsplats i kommunen är lika viktig. Sysselsättning är grunden till välmående och ett samhälle som mår gott.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommuninvånarnas välmående är en av dom viktigaste frågorna enligt mig. Denna del måste skötas från ung till gammal. Detta hör också ihop med arbetsplatser och fritidsverksamhet.
Välmåendet baserar sig på följande
-För barnen: Trygg skolgång, trygg uppväxt och mångsidig fritidssysselsättning.
-För vuxna: Arbetsplatser
-För pensionerer: Närhet till bas service och hjälp

Läs mer i vårt valprogram ›