Emil Strandell

90

Hej, Jag heter Emil Strandell och är gymnasie elev i Kyrkslätt Gymnasium på företagarlinjen.

Jag vill jobba för en ekonomiskt välmående och jämnlik kommun för alla

Namn: Emil Strandell
Födelseår: 2002
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: kyrkslätt
Medlem i :