Peter Strandberg

647

"Vill jobba för ett bättre samhälle, välmående, trygghet och livskvalitet. Barn och ungdomar bör tryggas förutsättningar att idka hobbyn, samt att få den mentalvård de behöver. "Bondförnuft" bör användas i de kommande besluten, då Esbo stads ekonomi, stadsplanering, utbildning, kollektiv trafik samt infra behandlas."

Har bott i Esbo i nästan 30 år. Är gift, och har en son 25 år. Har i min yrkeskarriär jobbat främst med marknadsföring och försäljning, men varit även privatföretagare i några år. Som bäst jobbar jag på Vattenfall (14 år) elförsäljning som Market Manager. Har alltså ett brett kunnande inom energibranschen. Har i tiderna utbildat mig till hand- och fotbollstränare och varit själv en aktiv spelare. Tiden som tränare för barn och ungdomar gav mig enormt mycket. Är medlem i Sfp, Dicken, Folktinget, och Nylands Brigads gille.

Namn: Peter Strandberg
Födelseår: 1964
Kommun: Esbo
Hemort: Stor-Hagalund, Westend, Gäddvik, Hagalund
Titel: Market Manager
E-post: peter.strandberg@vattenfall.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor