Hanna Strandberg

28

"Mera lätt-trafikleder åt folket!"

Jag lyssnar på fakta, analyserar kritiskt och kan ta beslut.
Jag hatar orättvisor och ineffektivitet.
Jag gillar smarta lösningar och utveckling.
Jag älskar min familj och att bo i Malax.

Namn: Hanna Strandberg
Födelseår: 1972
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Dipl. Ing. /Manager Performance Analysis
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det viktigaste är att skapa förutsättningar för att Malaxborna skall trivas och må bra i sin hemkommun.

Många av dom kommunala besluten berör just kommunal service, boendemiljö, arbetsplatser och fritid, vilka alla är viktiga för välmåendet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Trafiksäkerheten bör förbättras, dvs. bättre vägunderhåll, bredare anslutningar, mera vägbelysning, farthinder och lätt-trafikleder.

Läs mer i vårt valprogram ›