Joakim Strand

118

"Jag har fortsättningsvis Energi och Passion att försvara och utveckla regionen på alla nivåer!"

Jag är en lagspelare och lagkapten - en resultatpolitiker som brinner för att utveckla och försvara Vasa och hela Kvarkenregionen.

- Utbildning: Jurist och Ekonom
- Stadsfullmäktigemedlem sedan 2005, Stadsfullmäktigeordförande sedan 2012
- Riksdagsledamot sedan 2015, ordförande i Framtidsutskottet
- Styrelseordförande i Österbottens förbund, Kvarkenrådet EGTS och Vasa Elektriska Ab
- Har spelat fotboll i Vasa Ifk på Div 1 - nivå. Numera vristopererad medlem av Finlands Bollförbunds styrelse och Statens Idrottsråd
- Av övriga förtroendeuppdrag kan särskilt nämnas Nordiska Rådet. Allt som stärker det nordiska stärker såväl Kvarkenregionen som det svenska i Finland!
- Har tidigare arbetat inom bank och it-branschen.

Jag är van att ha såväl bollar som rör långsiktiga strategiska processer som akuta enskilda frågor i luften samtidigt. Det ger mig tillfredsställelse då man känner att man är med och aktivt påverkar frågor som förbättrar utgångsläget för kommande generationer. Jag uppskattar stort att vi tillsammans med utmärkta kollegor genom utmärkt lagarbete rott i hamn allt från investeringar i småbarnsfostran och fulljourssjukhus till nya fotbollsstadion, ishall, kvarkenfärja, förutsättningar för batterimaterialfabriker och diverse andra investeringar och satsningar på högskolor, kultur & infra under de senaste åren.

Namn: Joakim Strand
Födelseår: 1982
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Vasa Stadsfullmäktigeordförande, Riksdagsledamot, Jurist, Ekonom
E-post: joakim.strand@eduskunta.fi
Tel: 0503100076
www: https://joakimstrand.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Att skapa förutsättningar för mångsidiga och moderna arbetsplatser är det bästa arv vi kan ge kommande generationer i regionen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående är ett ytterst brett begrepp som i slutändan handlar om allt relaterat till livskvalitet. I detta sammanhang valde jag detta tema för att poängtera att vi - ovasett hur vårdreformen sist och slutligen utfaller - alltid som lokala och nationella beslutsfattare bör arbeta för god vård på alla nivåer och i livets alla skeden. Vasa centralsjukhus bör även framöver ha fulljour samt utvecklas så att möjligast många specialiteter håller universitetssjukhusnivå.

Läs mer i vårt valprogram ›