Carina Storhannus

22

"Kristinestad- framtidens stad. Företagande, inflyttning och välmående är ledorden de kommande åren."

Jag är en energisk, kreativ, positiv gift kvinna med tre vuxna barn och ett barnbarn. Erfarenhet har jag av utbildning, företagande och ett aktivt politiskt arbete under de senaste 15 åren. Samhällsaktiv har jag varit från unga år med uppstart i ungdomsföreningen och därefter med otaliga landsbygdsutvecklingsprojekt i olika former inom den ideella sektorn och företagsvärlden. Möjligheter för utveckling och nytänkande inom olika områden i vår stad och vår region tycker jag om att engagera mig i.

Jag tror att Kristinestad har stora möjligheter att bli den ort var man framöver vill leva och bo. Vi har en infrastruktur som ger stora möjligheter till distansarbete tack vare vårt unika fibernät samtidigt ligger vi geografiskt på pendlingsavstånd till bland annat Vasa, Seinäjoki och Björneborg. Ännu behöver vi lobba för kustbanan så skulle vi kunna smidigt färdas med tåg både norrut och söderut. Vi kan erbjuda havs- och naturnära boenden i hela vår stad vilket vi ska marknadsföra på alla tänkbara sätt för att få inflyttning till vår stad.

I mitt dagliga jobb fungerar jag som utbildningskoordinator och lektor inom yrkesutbildningen och som förtroendevald är jag svenska utbildningsnämndens ordförande. Jag är också ordförande för planeringskommittén för renovering/ nybyggnad av Kristinestads högstadium samt medlem i byggnadskommittén för utbyggnaden av Lappfjärds daghem.
Utveckling och nytänkande inom utbildningssektorn ligger mig varmt om hjärtat. Vi har idag i vår stad förutom två unika gymnasier också möjlighet att erbjuda studier inom den fria bildningen genom Lafo. Den fria bildningen är mycket viktig för det livslånga lärandet.

På min fritid tycker jag om att vistas på sommarstugan vid havet och beundra den underbara natur vi har. Jag tycker också mycket om att handarbeta och skapa olika hantverk med mina händer.

Namn: Carina Storhannus
Födelseår: 1959
Kommun: Kristinestad
Hemort: Lappfjärd
Titel: Lektor
E-post: carina.storhannus@gmail.com
Tel: 0408329670

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Våra kommuninvånare ska må bra!
I vår kommun skall det finnas allt från fritidsaktiviteter av mångahanda slag till dagvårds-, utbildnings-, vård- och omsorgstjänster.
Staden Kristinestad skall vara en familjevänlig och seniorvänlig kommun som har en välskött ekonomi och ett blomstrande näringsliv.

SFP arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att vi också i fortsättningen vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi behöver alla hjälp i olika skeden under våra liv. Till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska fungera på individens villkor – på både svenska och finska. Svenska folkpartiet vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land och därför vill vi också satsa på att göra vardagen smidig för barnfamiljerna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den svenskspråkiga grundskolan är en hörnsten i det tvåspråkiga Finland. En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas
Kommunen ska ge invånarna möjlighet till livslångt lärande i den bästa skolan. I skolan skapas förutsättningar för våra barn och ungdomars framtida möjligheter. Allt från bästa möjliga lärande som småbarn till lärande som vuxna ska våra invånare ges möjlighet till.
Vi ska ge våra dagis, förskolor, grundskolor, gymnasier och den fria bildningen verksamhetsförutsättningar och ändamålsenliga utrymmen så att de kan utvecklas och växa.
Under den kommande fullmäktigeperioden kommer Lappfjärds daghem att tillbyggas. Beslut om nybyggnad/ renovering av Kristinestads svenska högstadie måste under perioden prioriteras och förverkligas.
I våra trygga skolor ser vi den enskilda individens behov och välmående. Utbildningssektorn ska ges resurser för att alla våra elever och lärare ska må bra och ha tillgång till stöd och hjälp i sin vardag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Efter social- och hälsovårdsreformen betonas kommunens roll också när det gäller att skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för det lokala näringslivet.

SFP vill se ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och företagande. Livskraftiga primärnäringar skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt. Kristinestad har ett bra sysselsättningsläge. Det goda arbete som gjorts behöver få fortsätta. Vi behöver åtgärder på flera olika plan för att ännu höja sysselsättningen. Sysselsättningstjänsterna i kommunen ska fungera effektivt så att den arbetssökande så snabbt som möjligt erbjuds arbete.
Kommunen ska vara en god arbetsgivare. Kommunens anställda är en viktig resurs. Deras välmående och arbetshälsa ska vi värna om.

Kommunen ska skapa förutsättningar för företagande och sysselsättning. Utan företag stannar samhället. Vi ska vara måna om de företag och företagare vi har och ge de bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet och utvecklingsmöjligheter.
Genom ökat antal företag och företagare skapas fler arbetsplatser och därmed också inflyttning och ökade skatteinkomster. Vi har en infrastruktur som ger stora möjligheter för företagande även inom nya digitala branscher som kräver mycket snabba internet-förbindelser.
Vi ska också skapa goda förutsättningar för distansarbete för att kunna locka till inflyttning och bosättning i staden Kristinestad.

Läs mer i vårt valprogram ›