Sofia Stolt

"Utbildning är framtiden!"

Som trebarnsförälder vet jag hur viktigt det är att den kommunala närservicen fungerar och är av god kvalitet. För mig är det viktigt att barnen har en säker skolväg, att de blir erbjudna goda förutsättningar för småbarnspedagogik och grundskola och att de kan delta i en jämlik och kvalitativ fritidsverksamhet i den egna staden. De ska få växa upp i ett tryggt och inkluderande samhälle som fungerar naturligt och smidigt på flera språk.

Jag har varit förtroendevald i två perioder och suttit i stadsstyrelsen under de fyra senaste åren. Jag vill gärna fortsätta jobba för Grankulla, "världens lyckligaste stad".

Efter min första mandatperiod ville jag förkovra mig i och lära mig mera om offentlig förvaltning. Det ledde till en magisterexamen inom offentligt ledarskap. Den utbildningen har hjälpt mig som förtroendevald och gjort mig mer bekant med förvaltnings- och beslutsprocesser. Goda beslut fattas genom samarbete och dialog.

Som utbildad modersmålslärare och doktor i didaktisk svenska ligger skola och utbildning mig varmt om hjärtat. Min forskning fokuserar på en jämlik skola och på bedömning av texter. Vid sidan om mitt jobb som universitetslektor på Hanken i Helsingfors fungerar jag också som censor för Studentexamensnämnden.

På fritiden sysslar jag med hundar och till mina dolda talanger hör att cykla på enhjuling.

Namn: Sofia Stolt
Födelseår: 1982
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Fil.dr, pol.mag., universitetslektor i svenska och affärskommunikation
E-post: sofia.stolt@grankulla.fi
www: https://harisportal.hanken.fi/sv/persons/sofia-stolt/publications/

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En jämlik skola och goda förutsättningar till utbildning kräver resurser i form av god personal och ekonomiska insatser för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet. Utbildningssektorn kommer att bli kommunernas största och viktigaste sektor som vi på ett ansvarsfullt sätt måste ta hand om.

Vi har en fantastisk skola i Grankulla och jag vill jobba för att den ska fortsätta vara lika bra och i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

En kvalitativ småbarnspedagogik ger både föräldrar och barn en trygghet i vardagen. Grankulla har fått goda resultat i utvärderingar kring den småbarnspedagogiska verksamheten och jag vill jobba för att den fortsättningsvis håller samma kvalitet.

Under den förra mandatperioden initierade jag i stadsstyrelsen mindre barngrupper per vuxen inom småbarnspedagogiken än vad lagen krävde och Grankulla gick in för det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Alla invånare ska ha möjlighet att delta i hobbyverksamheter på lika villkor, pojkar ska få delta i redksapsgymnastik och flickor ska få spela ishockey. Vuxna ska få prova på nya aktiviteter och jag vill gärna fortsätta jobba med Granimodellen som håller på att ta form för att stöda fritidsverksamhet i kommunen.

Ungdomarna ska få vistas i ändamålsenliga utrymmen och jag har stora förväntningar på den nya ungdomsgården som nu är under renovering. I den ska alla som är intresserade få delta i fritidsverksamhet, där ska finnas bl.a. Digilab och bandutrymmen och jag hoppas också på innovtiva arbetsutrymmen för alla invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›