Stina Lähteenmäki

18

Hjärtefrågor:
- Hälso-och sjukvård, men också friskvård och hälsofrämjande arbete
- Natur-och miljöfrågor, hållbar livsstil
- Högklassig grundskola och gymnasieutbildning på båda språken
- Skapa trivsamma boendemiljöer
- Stimulera ny-och återinflyttning till kommunen

Namn: Stina Lähteenmäki
Födelseår: 1968
Kommun: Kristinestad
Hemort: Kristinestad
Titel: Läkare
E-post: stina.lahteenmaki@fimnet.fi