Stig Kvarnström

74

"Trafiksäkerhet, natur och miljö, skoltrivsel och företagsamhet är saker jag vill jobba för "

Jag är född i Pojo 1961, gått i skola i Ingå och Karis. Större delen av mitt liv har jag bott i Kyrkslätt. Jag är gift, har tre vuxna barn och ett barnbarn. Då mina barn var i dagis- och skolåldern, var jag aktiv i Bobäck skolas och Jorvas barnträdgårds direktion.

Min arbetskarriär har långt gått ut på att jobba inom servicebranschen. Alltsedan 2012 har jag varit företagare inom skadedjursbekämpningen och ger nu jobb åt tre anställda. I branschen har jag varit över 25 år, och jobbat inom många företag.

Som företagare har jag varit aktiv i företagarnätverk i Lojo och Helsingfors. Dessa nätverk hjälper företagare att knyta nya kontakter och erbjuda olika tjänster till varandras nätverk. Den här modellen kunde gynna företag också i Kyrkslätt.

Varför ställer jag upp i valet? Här är några detaljer som är aktuella för mig:

- Det finns många olägenheter i trafiknätet som kunde förbättras. Det finns bl.a. livligt trafikerade kurviga vägar som är otrygga och saknar utrymme för fotgängare, och cyklister eller skyddsvägar där bilisten har svårt att upptäcka fotgängare. Vi borde identifiera riskfyllda platser och göra en åtgärdsplan för att förbättra säkerheten i trafiken för alla.

- Jag är helt emot den planerade järnvägsdepån i Bobäck och Mankby. Den skulle förstöra en stor del av den vackra och känsliga naturen nära Naturaområdet runt Esboviken och inverkar starkt negativt för den omkringliggande bebyggelsen. Också det rikliga djurlivet på området skulle ta skada.

- Skoltiden borde vara trygg och trivsam och vi måste jobba effektivt för det. Trots att det har gjorts mycket preventivt arbete för att motverka mobbning i skolan, så förekommer det ändå i många skolor. Det kan finnas många som lider i det tysta och inte vågar tala. Det kan vara svårt för vuxna att förstå den värd och den verklighet ungdomarna lever i. Åtgärderna borde vara proaktiva och i ett tillräckligt tidigt skede. Skadorna som skapas genom mobbning återspeglas långt in i framtiden. Trygghet är barnens rättighet och det är på de vuxnas ansvar.

- Företagsamheten ligger varmt på mitt hjärta. Företagen är livsviktiga för kommunen, för de skapar arbeten och skatteintäkter. Kommuninvånarnas trivsel ökar då utbudet av tjänster och varor finns nära till hands. Det är viktigt att kommunen stöder företagens verksamhetsmöjligheter på rätt sätt. Vi borde se till att pengarna hålls inne i kommunen och flyter mindre ut från kommunen.

Namn: Stig Kvarnström
Födelseår: 1961
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Bobäck, Kyrkslätt
Titel: Företagare
E-post: stig.kvarnstrom@gmail.com
Tel: 0500415756

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister är ett område som borde förbättras. Mörka skyddsvägar behöver bättre belysning. Smala livligt trafikerade kurviga vägar borde få bättre utrymme för den lätta trafiken.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Trygg skolmiljö som aktivt jobbar mot mobbning och utstötning. Även de tyst lidande borde identifieras och få hjälp i tid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Kyrkslätt behöver ett brett urval av tjänster som företag kan erbjuda, kanske främst för vanliga konsumenter. På så sätt behåller kommunen skattemedel "hemma", och invånarnas trivsel ökar.

Läs mer i vårt valprogram ›