Martin Stenström

53

"Resurser med realism i Raseborg"

Jag är en 54 årig officer med familj som består av hustru, katt och en ett år gammal jaktlabrador. Jag bor i gamla stan i Ekenäs. Vill som folkvald beslutsfattare jobba för en stad där de olika stadsdelarna får utvecklas med sina egna profiler. Den kommunala ekonomin måste fås på fötter vilket kommer att betyda också impopulära beslut. Det är ansvarslöst att skjuta allt på framtiden.

Namn: Martin Stenström
Födelseår: 1967
Kommun: Raseborg
Hemort: Ekenäs
Titel: Kommendörkapten
E-post: martin.v.stenstrom@gmail.com
www: https://www.martinstenstrom.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående invånare i alla ålderskategorier fungerat både som bra reklam för staden samtidigt som sjukvårdskostnaderna hålls på rimlig nivå.

Läs mer i vårt valprogram ›