Stefan Stenberg

40

"ERFARENHET, ANSVARSKÄNSLA OCH EKONOMISK KUNSKAP "

Grankulla betyder väldigt mycket för mig. Jag är granibo av födsel och ohejdad vana – min släkt har bott här sedan 1910 - och därför har det känts naturligt för mig att delta i kommunalpolitiken. Mitt engagemang började redan under studietiden och jag har varit med i fullmäktige sedan 1981, de senaste fyra åren som vice ordförande och styrelsens representant i social- och hälsovårdsutskottet. Jag har också suttit 18 år i stadsstyrelsen och bl a varit ordförande för svenska skolnämnden. Med din hjälp vill jag gärna fortsätta att jobba för vårt gemensamma bästa också under nästa fyraårsperiod.

Kommunalpolitik är långsiktigt arbete. Tio perioder i fullmäktige har lärt mig att man bara kan nå resultat genom samarbete över språkgränserna. För att klara de kommande utmaningarna måste det också i nästa fullmäktige finnas medlemmar med mångsidig erfarenhet, ansvarskänsla, ekonomiskt kunnande och sinne för realiteter. Kontinuiteten garanterar att alla granibor blir likvärdigt behandlade. Jag är beredd att fortsättningsvis jobba för vårt Grankulla!

Namn: Stefan Stenberg
Födelseår: 1957
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Ekonom, förvaltningssakkunnig
E-post: stefan.stenberg@grankulla.fi
Tel: 040 754 1459

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

SUND EKONOMI OCH RIMLIG SKATTEPROCENT
Stadens service är i en klass för sig jämfört med andra kommuner i landet. Det har vi hittills haft råd med. En sund ekonomi och rimlig skatteprocent är en förutsättning för vår självständighet. Nu hotas ekonomin av kostnader som påförs Grankulla men som vi inte kan påverka. Kommunalvalet gäller inte vårdreformen, men faktum är att vi i värsta fall förlorar upp till 70 % av våra skatteintäkter. Dessutom tvingas Grankulla betala nästan 30 miljoner för utbyggnaden av stadsbanan fastän restiden till Helsingfors förlängs för oss.
För att trygga basservicen och få ordning på det strukturella underskottet gäller det alltså att rätt prioritera stadens egna investeringar. Ekonomin måste skötas med eftertanke - att höja skatterna är ingen patentlösning och ska därför inte vara det första eller enda alternativet

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

PLANERING , TILLVÄXT OCH FOLKOMRÖSTNING
Det finns ett inflyttningstryck på Grankulla, som är landets näst tätast bebyggda stad. Snart tar tomtmarken slut. Våra radhus- och villatomter ska inte fyllas med höghus. En alltför snabb inflyttning ställer stora krav på infrastrukturen och kan leda till rotlöshet. Därför ska vi bromsa inflyttningen till högst 1 % per år.
Jag tror på småskaliga lösningar och närdemokrati. Då stadshustomten planeras måste grankullaborna få säga sitt – därför vill jag att det under nästa mandatperiod ordnas en rådgivande folkomröstning om stadshusområdet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

HÄLSOVÅRD PÅ HEMMAPLAN OCH ÄLDREOMSORG
I fullmäktige vill jag arbeta för att hälsocentralen ska finnas kvar i Grankulla också då ansvaret för verksamheten inte längre är i våra händer. Ju fler klienter hälsocentralen har desto större chans att den får fortsätta. Därför är det bra att vi får draghjälp av ca 2000 esbobor som registrerat sig som HVC-klienter hos oss. Grankullaborna ska ha en självklar rätt till vård och omsorg på både svenska och finska.
Satsningen på äldreomsorgen har varit lyckad. Efter vårdreformen kommer staden fortsättningsvis att ansvara för bl a diabetes- och seniorrådgivningen samt välmåendetjänsterna. Seniorer som vill bo hemma ska få stöd så att de kommer tillrätta liksom också anhörigvårdarna medan de som känner sig otrygga i hemmet ska kunna få en trygg plats på ett seniorboende. Då coronaläget tillåter det måste verksamheten och seniorluncherna i Villa Breda återupptas.

Läs mer i vårt valprogram ›