Carina Stenbacka

32

"Jag vill jobba för en kunnig och välmående personal inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Utbildning avgör - rösta på en lärare!"

Jag är klasslärare och jobbar nu som rektor för en enhetsskola och gymnasium. Jag har en lång erfarenhet inom den grundläggande utbildningen. Jag har även jobbat som lärare i konstämnen inom den fria bildningen och som specialsakkunnig för stödtjänster.
Hobbyer är dans, ridning och golf.

Namn: Carina Stenbacka
Födelseår: 1966
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa
Titel: Klasslärare/ Rektor
E-post: carina.stenbacka@gmail.com

Viktiga politiska frågor