Stefan Thesslund

34

"34 he e int men ålder fast ja sir så unger ut, nej he e nummre tu ska skriv när tu rööstar"

Jag är 37 årig småbarnsförälder, född och uppvuxen på min hemgård i byn Garpom i Liljendal. Där driver jag ett jordbruk inriktad på spannmålsodling samt skogsbruk. Jag är också egenföretagare inom skogsmaskinsbranschen .

På fritiden gillar jag att röra mig ute i naturen det ger avkoppling från den vanliga vardagen. Jakt och viltvård utgör också en viktig del av fritidslivet.

Ja har suttit med i fullmäktige en period vilket gett insyn i hur beslutsfattandet fungerar.

Namn: Stefan Thesslund
Födelseår: 1983
Kommun: Lovisa
Hemort: Liljendal
Titel: Skogsmaskinsföretagare samt Jordbrukare
E-post: stefan.thesslund@hotmail.com
Tel: 0407389895

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag anser att vi i Lovisa redan har välmående invånare. Jag vill fortsätta jobba för att upprätthålla detta genom att satsa på landsbygden och trivseln i byarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Jag vill välkomna flera företag till Lovisa. Även om företaget bara sysselsätter några få i början ska staden ge goda möjligheter att utvidga verksamheten vid ett senare skede.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Jag anser att staden behöver bygga flera förmånliga hyresbostäder. Dessa ska framför allt byggas med tanke på ungdomar som behöver sitt egna första hem samt barnfamiljer.

Läs mer i vårt valprogram ›