Stefan Storholm

129

"Vill skapa ett bättre och tryggare Jakobstad för alla. Världen är för komplicerad för att enkla svartvita lösningar skall fungera. Hållbara lösningar kräver samarbete. En hållbar energipolitik kräver eftertanke och insatser såväl i Finland som på EU-nivå."

Är till utbildningen diplomingenjör.
Har arbetat med alternativa energilösningar sedan 70-talet. Utvecklade torvförädling (1975-85) för att ersätta olja och kol med torv. Har sedan byggt och drivit gaskraftverk, biokraftverk, vattenkraft och nu senast vindkraft i stor skala. Var också med om att starta Fennovoima. Utvecklar nu också vindkraft till havs.

Namn: Stefan Storholm
Födelseår: 1951
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: VD
E-post: stefan.storholm@katterno.fi
Tel: 0447815330

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Aktivt företagande med god sysselsättning är basen för vår välfärd.
Viktigt att både man och hustru finner jobb här.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Kunskap behövs i en global konkurrens, vi kan inte konkurrera med låga löner.

Rätt utbildning, både lägre och högre, för att möta marknadens behov av t.ex svetsare och CNC-operatörer

Läs mer i vårt valprogram ›