Stefan Gustafsson

67

"För ett välmående Kyrkslätt."

Jag är Kyrkslättsbo sedan 1985.
Är gift och har två fullvuxna döttrar och två barnbarn.
Jag har nyligen pensionerats från mitt jobb som lärare i matematiska ämnen på gymnasiet.
Har varit med i kommunfullmäktige i tre perioder förutom den senaste perioden då jag valde att ta en paus. Har under flera år suttit i dåvarande socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Dessutom år jag invald i gemensamma kyrkofullmäktige i Kyrkslätt.

Namn: Stefan Gustafsson
Födelseår: 1958
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Strömsby
Titel: FM, gymnasielärare
E-post: sgustafsson465@gmail.com

Viktiga politiska frågor