Kenneth Stambej

744

Jag är en erfaren journalist. Jobba nästan 40 år på YLE, som reporter och politisk specialredaktör. Jag har kandiderat för SFP 2007 i riksdagsvalet och 2017 i kommunalvalet. För närvarande är bl.a. ordförande i Folktingets kultur- och mediautskott och suppleant i stadsmiljönämndens sektion.

Namn: Kenneth Stambej
Födelseår: 1949
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: redaktör
E-post: kenneth@stambej.com
Tel: +358505943188
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Byggverksamheten, med bostäder, vägar och kollektivtrafik bör koordineras. Trafiklösningarna i skick först.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Staden bör göra sitt yttersta för att främja företagsamheten. Samtidigt tryggas sysselsättningen.

Läs mer i vårt valprogram ›