Ann-Helene Ståhl

29

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Ann-Helene Ståhl
Födelseår: 1966
Kommun: Malax
Hemort: Petalax

Viktiga politiska frågor