Sten Staffans

31

"Som syns. En 72 årig kille som vågar vädra sina åsikter och är från de norra byarna. Vad jag kan uträtta och hur vi kan göra vårt samhälle bättre för oss alla får kommande val och framtiden utvisa. För det behövs samarbete och förtroende. "

Född i Virby. Återflyttare sedan 10 år. Ungdomens skolor i Virby, Lovisa, Helsingfors. Familj, två nu fullvuxna döttrar som har sitt familjeliv på annat håll. Yrkesliv VVS-planerare i Hesa-trakten, Kyrkslätt, Vanda. Änkling Sibbo. De sista yrkesåren i Karhula och Kouvola då jag sökte mig tillbaka till hembygden. Är medlem i olika föreningar i trakten.

Namn: Sten Staffans
Födelseår: 1948
Kommun: Lovisa
Hemort: Kungsböle
Titel: Pensionär
E-post: sten.staffans@pp.inet.fi

Viktiga politiska frågor