Ulf Sourander

70

Jag är nyligen inflyttad St Karins bo. Har lång erfarenhet av kommunalpolitik och jobbat länge för svenska folkpartiet. Har suttit i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Nu vill jag jobba med skol-och hälsovårdsfrågor och för en trygg framtid speciellt för svenskspråkiga i kommunen. Kommunens fina skädgårdsmiljö och kommunens goda rykte vill jag värna om.

Namn: Ulf Sourander
Födelseår: 1949
Kommun: S:t Karins
Hemort: St Karins
Titel: fil.mag .pens lärare
Medlem i :