Sonja Rodén

104

"För ett välmående Vasa"

Född och bosatt i Vasa. Så länge jag kan minnas så har jag engagerat mig i samhällsfrågor särskilt gällande rättvisa och likabehandling. Utbildad statsvetare och studerar ekonomi. Jobbar med kommunikation inför beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten. I övrigt är jag en glad motionär som gärna tar del av kulturella upplevelser. Just nu nöter jag stigar och längtar efter teater. Uppskattar böcker, fotografier och diskussioner.

Vasa ska ha välmående invånare, det vill jag jobba för genom att:

- främja den mentala hälsan med insatser i god tid
- skapa ett lättillgängligt kulturutbud
- se till att det finns varierande spontana idrottsmöjligheter
- uppmuntra företagande
- samarbeta över gränserna

Det här bidrar till en attraktiv kommun där många vill bo, leva och trivas i.

Namn: Sonja Rodén
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Projekt- och kommunikationsstrateg
E-post: sonjaroden.sr@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor