Sonja Hammarén

14

Ekonomimagister med två barn i lågstadieåldern. Barnens och ungas rättigheter är nära mitt hjärta och jag har suttit med i Hem och Skola för Granhultsskolan i tre år, av vilka två som kassör och sista året som ordförande. Jag vill befrämja den höga nivån på utbildning som Grankulla erbjuder.

Jag har bekantat mig med det breda utbudet av sporter och annan fritidsverksamhet Grankulla erbjuder på via mina barn. Det är otroligt hur en liten stad kan erbjuda så mycket! Jag önskar att kunna öka alla barns och ungas möjlighet att delta i fritidsverksamheten oberoende av ekonomisk bakgrund.

Jag vill kunna njuta av den gröna natur som Grankulla erbjuder på även i framtiden. Vi skall försöka behålla vår villa stad grön!

Namn: Sonja Hammarén
Födelseår: 1984
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
E-post: sonja.hammaren@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor