Sari Somppi

115

"Jämställt, människonära och trendigt Vasa "

Mitt namn är Sari Somppi och jag är född och uppvuxen i Vasa. Jag tycker om utmaningar och känner oftast
iver över att få påbörja nya projekt. Vänner skulle beskriva mej som social, glad och humoristisk. Jag njuter
av min sommarstuga i Vörå, där jag myser och mår bra av naturen. Vörå och jag har ett speciellt band till
varandra, eftersom den gamla stugan funnits vid min sida hela livet.
Jag har älskat att studera och har därmed flera utbildningar, hela tre magistrar. Jag har läst till pol. mag i
utvecklingspsykologi vid Åbo akademi och till kriminolog studerade jag vid Malmö Universitet. År 2019 blev
jag färdig psykolog vid Umeå Universitet. Dessa utbildningar har jag haft stor nytta av i såväl arbetslivet som
i politiken.
Jag har arbetat som psykologisk handledare vid Vasa fängelse. Under tiden jag arbetade vid
brottspåföljdsmyndigheten fick jag även delta i intressanta EU projekt och konferenser runt om i världen
bland annat i Egypten, Albanien och London. Mitt bidrag var att jag föreläste om hur vi rehabiliterar
kriminella män i Finland.
Idag arbetar jag som regionchef vid Västra Finlands brottsofferjour. Jag arbetar med brottsoffer, deras
anhöriga samt vittnen. På brottsofferjouren ger vi stöd och råd till klienter genom hela brottsprocessen.
Genom arbetet vid brottsofferjouren är jag även medlem i Röda Korsets operativa ledningsgrupp i västra
Finland.
Jag är fullmäktigeledamot i Vasa och sitter med i bland annat Byggnads- och miljönämnden, delegationen
för Österbottens polisinrättning samt styrelsemedlem i Pikipruukki. Jag är vice ordförande vid svenska
kvinnoförbundet i Finland vilket ger mej möjlighet att påverka i jämställdhetsfrågor.
Det roliga jag gjort på fritiden är att jag tagit flygcertifikat. Nu är det bara flygtimmar kvar.

Namn: Sari Somppi
Födelseår: 1982
Kommun: Vasa
Hemort: Vaasa
Titel: Regiondirektör
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Ungdomar och barn är framtidens Finland, därför tycker jag det är av stor prioritet vi bör satsa på denna grupp. Under coronapandemin har barn och ungdomars ensamhet och nedstämdhet ökat. Den ökning man sett hos unga är ångest, självskadetankar ensamhet, våldsamt beteende samt en ökning av användning av rusningsmedel. De som söker hjälp får vänta eftersom köerna är alldeles för långa. När man mår riktigt dåligt behöver man omgående få hjälp, stöd och råd.
Den psykiska ohälsan har konsekvenser för vårt samhälle men viktigast av allt har den konsekvenser för individen. Därför behöver vi nu investera i mentalvården.
Det förebyggande arbetet har stor betydelse eftersom, de förebyggande mentalvårdstjänsterna kan förebygga att problemen blir mer komplexa. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mera resurser. Tyvärr kan kommunernas social och hälsovård ej i dagsläget svara för ungdomars behov av mentalvård varefter köer inom specialsjukvården växer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jag vill utveckla staden i en mer jämställd riktning. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi behöver lyfta fram diversitet i beslutsfattandet. Därmed skall nämnder ledas av både män och kvinnor och styrelseposter tillsättas jämställt.
Arbetslivet är ännu inte jämställt. Det syns inte minst i löneskillnader mellan kvinnor och män och på könsfördelningen hos dem som har höga positioner. Alla arbetsgivare behöver arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. All forskning tyder på att anställda mår bäst i företag som satsar på jämställdhet.
Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi har en befolkningsutveckling där befolkningen blir allt äldre, vilket betyder att efterfrågan på tjänster för de äldre blir större. Jag tycker det är viktigt att äldre individer som varit med och byggt upp vårt land även skall ha samma rättigheter.
Vi måste se till att de äldre mår bra både fysiskt och psykiskt och känner att de har en röst. De äldre har också behov av socialt umgänge, av att känna sig sedda och trygga hemma och på ålderdomshem.
Samtidigt måste vi också ta hand om de som ska vårda våra äldre. Att behandla sin personal på ett bra sätt är också en grundvärdering. Personalen måste också få känna sig trygga på sin arbetsplats och att de ges de möjligheter de behöver för att sköta sitt jobb på bästa möjliga sätt. För få anställda, för långa skift och god åldringsvård är inte en kombination som går ihop. Nu måste vi slå oss ner och diskuteragrundvärderingarna. För det är där allt börjar.

Läs mer i vårt valprogram ›