Solveig Björklund

15

"Har en vision om att kommande period skulle innebära att den politiska tudelningen i vår stad skulle brytas, så att vi tillsammans kunde bygga ett Kaskö med en ekonomi i skick, där invånarna sku trivas tillsammans"

Jag är Solveig Björklund, mamma, företagare, fru, matte

Arbetar som apotekare och på fritiden gillar jag att röra mej i naturen och fotografera. både djur och hav och solnedgångar. Gillar också att läsa och resa, (då det inte är pandemi)

Namn: Solveig Björklund
Födelseår: 1964
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskö
Titel: Apotekare
E-post: sbjorklund64@gmail.com
Tel: 0400996816

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Som den viktigaste uppgiften vi har i vår stad är att få till stånd en hållbar ekonomi. Vi måste hitta lösningar som inte innebär höjda skatter. Men vi måste ändå behålla en god grundservice för våra invånareLäs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi bör skapa bättre förutsättningar för de företagare vi har och locka nya till vår stad. Staden bör utveckla samarbetet med företagarna. En företagsam stad är en livskraftig stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

De ungas välmående är en viktig sak.
En trygg skola utan mobbning och våld är en förutsättning för de umgas välmående. Ett snabbt ingripande vid mobbning ska prioriteras.
Ska finnas tillräckligt med fritidsaktiviteter i vår stad för unga och hjälp och stöd för unga som behöver det ska finnas tillgängligt.

Läs mer i vårt valprogram ›