Sofia Lax

24

"Jag kommer att jobba för att trygga ungdomarnas hälsa, skolgång och skydda kulturella intressen. För en grönare framtid ska även miljömedvetna val genomsyra alla beslut som tas inom kommunen. "

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Sofia Lax
Födelseår: 2001
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Jag tror på en stark och heltäckande utbildning och på att alla ska ha samma möjligheter gällande fortsatta studier. I Grankulla är vi kända för vår höga nivå av utbildning och jag tror på en hållbar utveckling utgående från en välorganiserad och jämlik utbildning. Tvåspråkigheten ska även vara tryggad i alla typer av undervisningsaktiviter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Miljömedvetna val ska genomsyra alla beslut som tas. Jag kommer att jobba för att tröskel för att ta miljömedvetna val blir lägre. Jag kommer även betona vikten av en ren och miljömässigt trivsam kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Jag kommer att jobba för att förbättra trivsamheten genom att förespråka ett mångsidigt utbud av fritidsaktiviteter där kulturella institut och föreningar jämställt har endamålsenliga lokaler. Jag betonar även vikten av gränsöverskridande kulturella och idrottsmässiga samarbeten.

Läs mer i vårt valprogram ›