Markus Söderman

649

"Nu räcker det med defensivt spelande. Nu går svenskan på offensiven!"

Jag är en doktorand vid Helsingfors universitet och språkvetare. Det har länge talats om svenskans kräftgång i Finland, vilket är speciellt påtagligt i Esbo. Jag går därför på val där svenskan står i centrum och under nästkommande mandatperiod vill jag arbeta hårt för att alla som önskar tandvård, hälsovård eller annan service på svenska ska få det.

Namn: Markus Söderman
Födelseår: 1985
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Doktorand, Språkvetare
E-post: markus@markussoderman.fi
www: http://www.markussoderman.fi

Viktiga politiska frågor

Kultur

Globaliseringen skapar många möjligheter för människan att utvecklas. Men för att det ska ske måste vi även anpassa oss till processen samtidigt som vi tar itu med de problem som kommer i globaliseringens kölvatten.

Jag ser även att det finns många möjligheter för internationellt utbyte i skolvärlden, samtidigt som stöd finns att ansöka för olika internationella projekt. Resurser behöver alltså inte nödvändigtvis tas från den redan ansträngda Esbobudgeten, utan kan finansieras av utomstående aktörer.

Centralt för multikulturalism är att det egna språket uppskattas av den egna språkgruppen, samt att språket ges möjlighet att utvecklas. Därför är det viktigt att olika språkgrupper utöver finsk och svenskspråkiga ges möjligheten att utveckla sina språk och sin kultur enligt det finska samhällets grundvärderingar vad gäller bland annat jämlikhet, samvetsfrihet och

Utöver möjligheter att lära sig ett av nationalspråken svenska eller finska, vill jag även se en hybridversion där möjligheten att integreras tvåspråkigt skapas.

Läs mer i vårt valprogram ›