Christian (Chrisse) Söderlund

56

"Vågar säga min åsikt"

Bor i Norra Tenala.
Gift har 3 barn i skolåldern.
Varit företagare sedan år 2000

Namn: Christian (Chrisse) Söderlund
Födelseår: 1975
Kommun: Raseborg
Hemort: Tenala
Titel: Företagare
Tel: 0405821277

Viktiga politiska frågor