Minna Söderholm

32

"Barn och unga - vår framtid"

Engagerad fyrabarnsmamma som vill fortsätta jobba för Malaxbornas bästa. Att satsa på barns och ungas skolgång och välmående är viktigt, speciellt i dessa tider.

På fritiden umgås jag gärna med familj och vänner. Sommartid är det villan som gäller :)

Namn: Minna Söderholm
Födelseår: 1977
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Bokförare / kanslist
Medlem i :

Viktiga politiska frågor