Fredrik Småros

32

"Tillsammans bygger vi ett bra Vörå "

Gift och har 3 barn i åldern 13, 20 och 22år. Jobbar sedan 4år på Mirka som produktionsarbetare. Har jord- och skogsbruk som jag jobbar med på ledig tid. Har tidigare jobbat inom metallindustri och som husbyggare. Det är tredje gången som jag ställer upp i kommun valet . Har suttit som ersättare i fullmäktige och som ordinarie i olika nämnder som Bildnings- och Social-och Tekniskanämnden.

Namn: Fredrik Småros
Födelseår: 1972
Kommun: Vörå
Hemort: Vörå
Titel: jordbrukare ,industriarbetare

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vill behålla byskolor så långt som möjligt. Miljön är också viktig både inomhus och utomhus vid skolorna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Vägar måste vi ha i skick ,vatten och avlopps nätet måste också under hållas för att det fungera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi måste ha bra företagar klimat för att skapa förutsättningar för nya och gamla företagare att verka i kommunen ,för att på så vis skapa arbetsplatser.

Läs mer i vårt valprogram ›