Emiliana Skoog

742

"Jag arbetar för ett genomtänkt och sunt byggande med mångsidig och tillräcklig service för alla åldrar."

Jag är 30 år gammal, teologie magister och auktoriserad fastighetsmäklare. För tillfället arbetar jag på som chefssekreterare på Helsingfors kyrkliga samfällighets fastighetsavdelning samt som intendent för föreningen Minnesvårdarna. Jag är född och uppvuxen i Helsingfors i en tvåspråkig och musikalisk familj. Min man och jag bor tornhuset Majakka i Fiskehamnen, där jag också är medlem i husbolagets styrelse.

Namn: Emiliana Skoog
Födelseår: 1990
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Teologie magister, fastighetsmäklare
E-post: emiliana@skoog.fi

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag tror på mångfald inom byggande, med bostäder av olika storlek och i olika prisklasser. Jag stöder satsningar på trivselfaktorer som grönområden och miljökonst. För mig är det viktigt att främja boendetrivseln för alla åldrar, bl.a. genom att garantera serviceutbud och kommunikation

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Företagande borde stödas ännu mer, så att olika stora företag i alla branscher har möjlighet att klara sig. På det sättet motverkar vi arbetslöshet och ökar antalet arbetstillfällen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Betydelsen av en välskött ekonomi har accentuerats under den pågående pandemin, och vi kommer länge att få leva med de ekonomiska följderna av coronakrisen. Höjd kommunal- och fastighetsbeskattning borde ändå vara de sista medlen att ta till för att uppnå ekonomisk balans.

Läs mer i vårt valprogram ›