Roberth Sjöström

41

"Tillsammans för en fantastisk framtid i våran hemkommun"

Mitt namn är Roberth Sjöström, jag kommer från Norrnäs i Närpes, men har under de senaste åren pendlat mellan att bo i Vasa och Närpes pågrund av studier och arbete.

Jag är utbildad maskin och produktions ingenjör inom drift och energiteknik från yrkeshögskolan Novia. Efter de avslutade studierna fortsatte jag med studier till diplomingenjör inom kemi- och processteknik med huvudämnet energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa.

Jag är en framåtriktad typ som har många järn i elden, älskar föreningsliv och till vardags är jag med i olika föreningar bland annat lokalavdelningen för SFP i Närpes och i lokalavdelning för Svensk ungdom i Sydösterbotten. Däremellan allt föreningsliv försöker jag hinna umgås med min fästmö och vänner så mycket tiden räcker till.

Mina hjärtefrågor och varför jag ställer upp är för att jag vill vara med och bygga framtidens Närpes. En framtid där kommuninvånare har ett bra välmående med bra service både i byar och centrum. En framtid där näringslivet fortsätter att växa och expandera. En kommun där unga kan se sin framtid efter avslutade studier.

Namn: Roberth Sjöström
Födelseår: 1992
Kommun: Närpes
Hemort: Norrnäs
Titel: Ingenjör/Studerande
E-post: roberth.sjostrom@gmail.com
Tel: 0401581706
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Alla invånare är viktiga invånare oberoende var man bor i kommunen, ålder, kön eller vilken kulturell bakgrund man har. För en välfungerande kommun bör alla invånare tas i beaktande och få känna sig delaktiga av vad som sker i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Det är tillsammans med företagen vi bygger upp kommunen. Det är på såvis vi även håller sysselsättningen hög i vår kommun. Näringslivet är A och O när det kommer till en välmående kommun med välmående invånare. Utan ett fungerande näringsliv så kan inte en kommun växa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag vill att kommunen ska tilltala till ungdomarna under deras uppväxt. Att ungdomarna ska känna sig trygga och ha möjligheter att uttrycka sig på olika sätt under sin uppväxt. Huruvida detta sedan händer genom kultur, sport eller något annat bestämmer ungdomarna själva, men möjligheterna måste finnas för att skapa ett välbefinnande bland våra ungdomar.

Läs mer i vårt valprogram ›