Natalia Sjöstrand

40

"Tillsammans bygger vi en trygg framtid med respekt, förstånd och stöd!!!"

Jag heter Natalia; 42 år. Tre barns mamma och tillsammans med min familj bor i Pjelax.
Utbildad till lågstadiets lärare från Universitet och jurist från Juridiska institutet i St Petersburg.
Just nu studerar jag till sjukskötare vid YH Novia (Vasa) och jobbar inom vården.
Jag är en glad och positiv person. Tycker om att jobba med och för människor.
Jag ställer upp i kommunalvalet i Närpes för första gången. Trygghet, omsorg och delaktighet har alltid varit viktigt för mig.
Jag vill jobba för Närpes:
- ett jämlikt, tryggt, välfungerande Närpes.
- alla har rätt att få möjlighet till en god hälsa, att lära sig språket och veta vem man kan vända sig till om hjälp behövs.
- service ska fungera då man behöver den även i framtiden. Oavsett var vi bor, varifrån vi kommer eller hur gamla vi är.
- många äldre och unga känner sig ensamma och utanför samhället, dem vill jag hjälpa.
- vi måste skapa möjligheter att människor med olika kulturella bakgrunder möts, lär känna varandra och utbyta erfarenheter.
- Vi måste uppehålla våra byar och det är viktigt.
Tillsammans bygger vi en trygg framtid med respekt, förstånd och stöd.

Namn: Natalia Sjöstrand
Födelseår: 1979
Kommun: Närpes
Titel: Sjukskötarstuderande. Jobbar inom vården.
Medlem i :