Niclas Sjöskog

96

"Bemöt andra som du själv vill bli bemött"

Jag är en samhällsengagerad jordbrukare med lång erfarenhet av intressebevakning. Gift med Viveka, vi har tre barn i åldrarna 15-24 år. Har varit och är engagerad i intressebevakning genom SLC, ÖSP och MTK. Har varit en period med i Pedersöre fullmäktige.

Namn: Niclas Sjöskog
Födelseår: 1972
Kommun: Pedersöre
Hemort: Purmo
E-post: niclas.sjoskog@agrolink.fi
Tel: 0405510087
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Infrastrukturen är livsnödvändig för vårt samhälle. Vägarna är en självklarhet att de ska vara i gott skick. Tågtrafiken och Kronoby flygplats är oerhört viktiga för regionen. Men även den digitala infrastrukturen är livsnödvändig för dagens samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vår ekonomi bygger på att vi har företagare som vågar satsa och ta risker. Jag vill underlätta för företagen att göra sitt arbete.

Läs mer i vårt valprogram ›