Susanne Sjöblom

204

"Tillsammans är vi starka"

Jag är en pensionerad språklärare, aktiv inom många föreningar och engagerad i samhälleliga frågor. Att vara med i SFP har varit en självklarhet, något jag fått med mig hemifrån. För mig är SFP inte främst ett språkparti utan det enda liberala alternativet i dagens Finland.
Med över 40 år som lärare i bagaget känner jag varmt för utbildningsfrågor. Som 71-årig pensionär har naturligtvis frågor om äldreomsorgen börjat intressera mig. Allt från en trygg skolstig till en trygg ålderdom vill jag jobba för. Nära dig!

Namn: Susanne Sjöblom
Födelseår: 1950
Kommun: Lojo
Hemort: Lojo
Titel: Pensionär
E-post: nannablom1@gmail.com
Tel: 0440799737

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

På en tvåspråkig ort som Lojo där svenska är ett klart minoritetsspråk är det viktigt att värna om en skolstig som är konsekvent gällande språket, på ett rimligt avstånd och med goda kontakter mellan hem och skola. Jag vill fortsätta att jobba för att barn och unga får det kunskapskapital och det stöd de behöver för en bra start i livet och detta på sitt modersmål. Den bästa skolan ser individen, styr varsamt och låter vingarna växa. Tillsammans, med fokus på tolerans och respekt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

I kärva ekonomiska tider ligger det nära till att skära ner på kulturutbudet. När det ska sparas låter det bättre att trygga vården än att trygga stadsorkesterns framtid. Det är ett misstag att ställa dem mot varandra i dialogen som förs när sparlistorna är framme. Pandemin har satt punkt för kulturlivet som vi minns det och saknaden är stor. Teater, konserter, konstutställningar, ishockeymatcher - de är alla tillfällen där vi är tillsammans. Människan är ett flockdjur och när vi nekas dessa sammankomster känner vi oss stympade. Vi kompenserar bäst vi kan via evenemang på nätet och tack för dem! men det är med kultur som med en god middag: det smakar bäst tillsammans.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Seniorer är inte en enhetlig grupp som ska förses med stämpeln 'gamlingar' och bemötas med ett fromt leende. Det finns pigga 80-åringar som bor själv och skottar sin snö, har kanske lite nedsatt hörsel men klarar sig för övrigt galant. Det finns andra som är i behov av mera stöd än en hörselapparat. Alla seniorer måste få känna att de efter ett långt, innehållsrikt liv fortfarande är fullvärdiga medborgare i samhället. Alla seniorer ska få den vård, det stöd, den gemenskap de behöver. Det kostar, och det är inte lätt att pussla ihop ett fungerande pussel för alla men det är det vi måste sträva till. Ett civiliserat samhälle kännetecknas av det sätt det tar hand om sina svaga. Det vill vi ju alla vara en del av? Ett civiliserat samhälle, i Lojo, tillsammans?

Läs mer i vårt valprogram ›