Kaj Sjöblom

88

"Äldrevård, jämlikhet och miljö. "

Som pensionär vill jag främja, den äldre befolkningens rättigheter till service, jämlikheten och miljön.

Namn: Kaj Sjöblom
Födelseår: 1945
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: KYRKSLÄTT
Titel: Pensionär
E-post: kajjohan45@gmail.com
Tel: 0405451132

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Jag har ägnat de senaste åren till att främja den äldre befolkningens rättigheter som medlem och nu som ordförande i Äldrerådet i Kyrkslätt.
Den äldre befolkningen skall beaktas som fullvärdiga medlemmar i samhället och får inte diskrimineras bara för att de ej mera tillhör den arbetande befolkningsdelen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Alla skall behandlas jämlikt med respekt och värdighet oberoende av kön, trosinriktning, hudfärg, sexuell läggning eller politisk åsikt.

Läs mer i vårt valprogram ›