Stig Simons

39

Mitt namn är Stig Simons jag är gift och har 3 fullvuxna barn. Under mitt yrkesliv har jag varit chaufför och i 25 år har färdats på Finlands och Nordiska vägar. Men hela mitt liv har jag varit jordbrukare och skogsägare. Det fortsätter jag med trots att jag idag är en glad pensionär. (skogsbruk).
Jag är född i en familj där samhällsbygge har alltid varit viktigt. Min far var förtroendevald i Närpes under 1950-talet och idag så kandiderar jag för andra gången själv. Jag är en person som jobbar långsiktigt, är ihärdig och vågar lyfta fram frågor som är viktiga för mig.

Namn: Stig Simons
Kommun: Närpes
Hemort: Yttermark
Titel: Pensionär, f.d. jordbrukare