Susanne Siimelä

619

"Vanda - Min hemstad"

Jag är född och uppvuxen i Vanda. Bor i Nissbacka i Östra Vanda. Har 4 vid det här laget fullvuxna barn och under deras uppväxt tid har dagis och skola och barnens hobbyer varit nära mitt hjärta. I 20 års tid varit styrelseaktiv i olika roller för Barbakicka, föreningen för barnkultur i Korso med omnejd.

Var aktiv i Dickursby Skolas Direktion i flera år som ordförande samt aktivt deltagit i Hem och skolas verksamhet både i Dickursby Skola och i Helsinge Skola och Gymnasium.

Har ochså i flera omgångar varit medlem av Undervisningsnämndens Svenska sektion, de senaste åren som suppleant.

De senaste perioden har jag också varit suppleant i Svenska Kommittén.

I arbetslivet har jag jobbat största delen av mitt liv i Vanda inom speditions- och logistikbranschen på flygfältet och nu de senaste femton åren på ett import och service företag inom metall branschen.

Namn: Susanne Siimelä
Födelseår: 1964
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Kontorschef, Administration/logistik
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. En fungerande infrastruktur är inkluderande och tar. bl.a i beaktande alla transportsätt på ett möjligast miljö- och människovänligt sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›