Fredrika Sihvonen

49

"För en livskraftig skärgårdsstad med välmående invånare."

Jag är född och uppvuxen i Korpo, men bor numera i Munkviken i Pargas tillsammans med min man, 1,5-åriga son och våra två katter. Jag är 29 år och jobbar som talterapeut inom den privata sektorn, med i stort sett hela Egentliga Finland som arbetsfält. På fritiden blir det mycket föreningsliv, skogsutfärder med familjen och pysslande i trädgården.

Jag vill jobba för en livskraftig skärgårdsstad där både gammal och ung trivs. Jag vill satsa extra mycket på unga vuxnas och barnfamiljers välmående, men också på att hitta nya lösningar för att alla ska ha tillgång till fungerande grundservice oberoende av boningsort.

Namn: Fredrika Sihvonen
Födelseår: 1991
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: talterapeut, småbarnsmamma
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående invånare utgör grunden för en fungerande och livskraftig skärgårdsstad. Enligt mig är invånarnas välmående utan tvekan en av stadens viktigaste uppgifter. Vi behöver satsa både på förebyggande arbete som främjar välmående i samtliga åldersgrupper och på utvecklande av tjänsterna som behövs då välmåendet brister.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vi har redan väldigt välfungerande småbarnspedagogik och skolor i vår stad, vilket jag är oerhört tacksam för. Låt det vara så även i fortsättningen! Barn har rätt till högklassig utbildning som ger dem goda förutsättningar att klara sig i livet och samhället. Utbildningen bör utvecklas och anpassas för att passa samhället vi lever i. Språkundervisningen borde påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt för att ge barnen de bästa förutsättningarna att tillägna sig språk på hög nivå. Vi ska inte vara rädda för nytänk, men även vara måna om det vi har som fungerar. Barn har rätt till en trygg uppväxt och utbildningen utgör där en viktig del. Vi borde bli bättre på att alltid göra konsekvensbedömning i frågor som berör barn och unga. Jag tycker att små byskolor ska ses som ett triumpkort och lyftas fram som en unik möjlighet i marknadsföringen av vår fina skärgårdsstad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi utgör tillsammans med välmående invånare grundstenarna för en välfungerande stad. Det som är utmanande är att balansera mellan dessa två eftersom en välskött ekonomi gör det möjligt att satsa mer på invånarnas välmående, medan invånare som mår dåligt ofta leder till ansträngd ekonomi. Det kan ibland ta länge före man ser speciellt de ekonomiska resultaten av satsningarna på välmående, vilket gör det hela ännu mer utmanande. Samarbetet med näringslivet och företagen borde ytterligare utvecklas. Vi borde tillsammans bli bättre på att hitta lösningar för att öka sysselsättningen och därmed minska arbetslösheten i vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›