Frida Sigfrids

275

"En röst för en ny generation beslutsfattare. "

Jag heter Frida Sigfrids och jag ställer upp i kommunalvalet i Borgå för andra gången.  Jag har valt att kandidera eftersom jag vill vara med och bygga ett hållbart och attraktivt Borgå. Jag har under den senaste perioden suttit som suppleant i stadsfullmäktige. Nu vill jag ta nästa steg in i kommunalpolitiken och påverka vårt gemensamma Borgå som stadsfullmäktigeledamot.

Borgå har en enorm outnyttjad potential som jag vill vara med och förverkliga. Coronakrisen har drabbat även Borgås framtidsutsikter men jag tror att Borgå kan ta sig ur krisen ännu starkare. Vi behöver en ekonomiskt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad med kommuninvånarna i fokus. Vi ska satsa på utbildningen i staden och på en levande landsbygd. Det är genom dessa satsningar vi lyfter Borgå ur krisen och bygger strukturer som är hållbara på lång sikt. 

Namn: Frida Sigfrids
Födelseår: 1996
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Förbundsordförande för Svensk Ungdom
E-post: frida.sigfrids@su.fi
Tel: +358 40 5910874
www: https://fridasigfrids.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Genom en högklassig utbildning kan Borgå ta sig ur följderna av coronakrisen. En god allmänbildning bygger grunden till ett självständigt liv för individen, och en hög utbildningsgrad ger Finland möjlighet att klara sig i den internationella konkurrensen. Borgå måste erbjuda en högklassig utbildning, både i centrum och på landsbygden. En trygg lärandemiljö är en av grundpelarna för en trygg och högklassig undervisning. Den innefattar varken mögel eller dålig inomhusluft. Ingen elev ska behöva bli sjuk i Borgås skolor. 

Borgå måste också kunna garantera undervisning för grundskoleelever nära sitt hem. Ett litet barn ska inte tvingas resa en lång väg varje dag för att ta sig till skolan. Därför måste vi även i fortsättningen kunna garantera att landsbygden kring Borgå är attraktiv genom att ha ett brett bildningsnätverk på två språk även på landsbygden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Coronakrisen har drabbat även Borgå och nu behöver vi en ekonomiskt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad med kommuninvånarna i fokus. Det här betyder att Borgå nu har chansen att bygga upp hållbara strukturer som även gynnar Borgå långt in i framtiden.

Samtidigt behöver Borgå ta ett större ansvar för att inte skjuta fram problem till följande generationer. Det gäller både klimat- och ekonomipolitik. Kommunerna i Finland har en avgörande roll för hur Finland lyckas uppnå de hållbarhetsmåls som lagts upp. Jag vill vara med i arbetet och garantera att även Borgå är en föregångare i klimatarbetet och att Borgå inte finansierar sin verksamhet genom lån.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag vill se ökade satsningar på alla kommuninvånarnas välmående. Det sker exempelvis genom att återinföra känslan av trygghet inom vården där alla kan känna att de kommer att få vård ifall de insjuknar oberoende modersmål eller hemkommun. Vi behöver hållbara lösningar inom vården, inte mer byråkrati. Därför vill jag bl.a. arbeta för att fler lågtröskel alternativ införs inom de psykologiska tjänsterna och att det satsas tillräckliga resurser på äldreomsorgen så att alla ska få åldras värdigt och få det stöd i vardagen som de behöver.

Samtidigt bereder regeringen social- och hälsovårdsreformen som kommer ha stora konsekvenser även för Borgå. Vi måste se till att reformen blir så bra som möjligt ur ett Östnyländskt perspektiv där även Borgåborna kan bli hörda. Det kommer kräva mycket förberedelser och arbete under den kommande fullmäktigeperioden.

Läs mer i vårt valprogram ›