Marianne Siermala

110

"Aktiv pensionär som tycker om att tycka till!"

Jag är sjukskötare och varit avdskötare på IVA i Vasa. Lång arbetserfarenhet och dessutom har jag varit föreningsaktiv i flere föreningar, som stöder olika sjukdomar, som Hjärtföreningen och Finlands Röda Kors och Suomen Punainen Risti . Styrelsemedlem i TEHY 4 år. Långt och innehållsrikt liv.
Nu vill jag främst arbeta för att trygga social-och hälsovården i Finland. En TRYGG , MÄNSKLIG, JÄMNLIK och SAKKUNNIG VÅRD och BEHANDLING! Även för alla åldringar/pensionärer!
Det andra jag brinner för är att utveckla förståelse , medvetenhet, hjälp och vård för NÄRSTÅENDE till Alkoholister! Detta är ett stort problem i vårt land! TABU! Problem som det knappast talas om! "Som inte finns"! Många barn och ungdomar far illa! Likaså den nyktra vuxna i en alkoholistfamilj!
"I HAVE A DREAM"! att vi i Norden kunde bilda en gemensam ORGANISATION för denna grupp! På Island har de minskat alkoholkonsumtionen från att ha varit högst i Norden till att nu vara lägst! I Sverige är de på god väg, att öka olika stödformer för de NÄRSTÅENDE!
Detta missbruk blir mycket dyrt för samhället; många miljarder i året! I den summan ingår inte alla närståendes sjukledigheter, behandlingar m.m. för att inte tala om frustration, illamående, sjukdomar!

Namn: Marianne Siermala
Födelseår: 1945
Kommun: Vasa
Hemort: Vaasa
Titel: pensionär
E-post: marianne.siermala@gmail.com
Tel: 0503370339

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

1. Välmående kommuninvånare; där vill jag speciellt lyfta fram social-och hälsovård; förebyggande åtgärder; att kommuninvånare får tid till sjukskötare/läkare i tid! Samma gäller tandvården!
2. Jämställdhet; behandla alla Diagnoser jämställt s.s. Hjärtinfarkter, Diabetes mellitus o Alkoholism!!
3. Klimatsmart kommun


Jag kunde bara klicka på ett tema!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

1. Välmående kommuninvånare NU är det viktigt, att satsa på PRIMÄRVÅRDEN, förebyggande hälsovård: Den blir BILLIGARE i längden!
2. Jämställdhet Oberoende av diagnos bör alla ha rätt till adekvat vård! Socialvård/Hälsovård!
3.Seniorvänligt samhälle

Se ovan!

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

1. Välmående kommuninvånare
2. Seniorvänligt samhälle
3. Klimatsmart kommun
Jag har lång livserfarenhet och erfarenhet av hälso-och sjukvård.

1 o 3. se ovan!

2. Seniorvänligt samhälle! Med tanke på min ålder har jag nu även BRA erfarenhet av seniorernas ställning i vårt samhälle!
Där finns ännu mycket mer att önska! Långtifrån alla seniorer får inte den omsorg, stimulans och vård de skulle förtjäna!! Ensamheten , svårigheter att röra på sig har blivit ett stort problem i vårt samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›