Catherine Sid

72

"För en hållbar och innovativ framtid. "

Språkkunnig EM, forskningskoordinator em., studerar nu Ivrit och Green Med. Vi har många barn och barnbarn och jag vill gärna igen jobba för speciellt de tvåspråkiga lösningarna för förebyggande hälsovård vid ÅS, tillräckligt med dagvård, tillräckligt med funktionella och kvalitativa utrymmen för det växande antalet barn och unga som vill gå i skolan på svenska.

Namn: Catherine Sid
Födelseår: 1954
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Ekon. mag., forskningskoordinator em.
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Utrikespolitik - vi har mycket att göra, speciellt tillsammans med våra närmaste grannländer till förmån för våra medborgare på olika ålderstrappor, även på kommunal nivå.

Läs mer i vårt valprogram ›