Catherine, Heidi Sid

"För en hållbar och innovativ framtid. Kestävän ja innovatiivisen tulevaisuuden puolesta. For a Sustainable and Innovative Future"

Språkkunnig EM, forskningskoordinator em., studerar nu Ivrit och Green Med. Vi har många barn och barnbarn och jag vill gärna igen jobba för speciellt det svenska för förebyggande hälsovård, ÅS, friska skolor, och hållbar, långsiktig utrikespolitik med våra grannområden.

Namn: Catherine, Heidi Sid
Födelseår: 1954
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Ekon.mag. / KTM / M.Sc.
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utrikespolitik - vi har mycket att göra, speciellt tillsammans med våra närmaste grannländer till förmån för våra medborgare på olika ålderstrappor, även på kommunal nivå.