Heidi Seppälä

4

Jag är 38 år gammal, jobbar som kundrelationschef och är mamma i en tvåspråkig ombildadfamilj. Vi är bosatta i Nummela (Vichtis) sedan december 2015. Jag arbetar inom belysningsbranschen för ett internationellt företag där jag ansvarar för utvecklingen av konsumentförsäljning. Jag är en aktiv mamma mitt i karriären som också vill vara med och påverka min näromgivning och det är en av orsakerna till att jag är med i kommunalpolitiken. Kommunalvalet 2017 var mitt första val och jag blev invald till Vichtis kommunfullmäktige som den enda representanten för SFP. Jag sitter även som ordinarie i barn- och ungdomsnämnden och i en grupp som följer upp genomförandet av Vichtis klimat- och miljöstrategi.

Viktiga värden för mig i livet är framför allt familj och hälsa, men dessutom är jag extremt intresserad av samhället och hur man kan påverka det. Jag har ett brinnande intresse för hur man kan förbättra, utveckla och underlätta människors vardag. Jag är empatisk och lyhörd och jag kämpar hårt för det jag står för. Jag är också väldigt utåtriktad och det är lätt att närma sig mig.

Min familj består av min man Teuvo, vår gemensamma dotter Kira (2014), min pojke Christian (2009) och mina två underbara bonusbarn, flickorna Inka (2007) och Emma (2005).

Namn: Heidi Seppälä
Födelseår: 1982
Kommun: Vichtis
Hemort: Nummela
Titel: Kundrelationschef
E-post: heidi.susanna.seppala@gmail.com
Tel: 0503615720
www: https://www.heidiseppala.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Ett livskraftigt Vichtis

Vi alla vinner på ett livskraftigt Vichtis. Vichtis måste vara en möjliggörare där vi alla har rätt att bygga en trygg och bra vardag - både du och jag. Vichtis ska vara en trivsam plats för både ditt hem och företag. Vi ska utveckla kommunens stora tätområden men samtidigt möjliggöra boende, byggande och en smidig vardag på landsbygden.

Vi måste satsa på att göra Vichtis attraktivare och här spelar stadsplaneringen och markanvändningen en stor roll. Vi ska satsa på företagare och välplanerade investeringar. Vi ska våga vara innovativa, utnyttja digitaliseringens fördelar och fördomsfritt blicka utanför kommungränserna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Finlands barnvänligaste kommun

Andelen småbarnsfamiljer är hög i Vichtis och vi ska arbeta för och utveckla detta, med fokus på välmående och trygghet. Det är viktigt att vi satsar på barns, ungdomars och familjers välmående. Vi ska beakta det i beslutsfattandet genom förebyggande åtgärder och konsekvensbedömningar. Vi behöver konkreta åtgärder, bl.a. hobbygaranti för familjer med låg inkomst. Vi måste utveckla både den finsk- och svenskspråkiga skolstigen så att vi kan vara konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner. Vi måste sätta ribban högt och arbeta hårt för att Vichtis är den barnvänligaste kommunen i Finland. Omöjligt? Jag tror att vi med gott samarbete har alla förutsättningar att uppnå detta mål!

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Ett naturvänligt och välmående Vichtis

Vi ska uppmuntra till att ta ansvar för miljön, till att utnyttja närproducerat, och uppskatta våra jordbrukare samt ta hand om Vichtis självförsörjning av livsmedel. Vi ska njuta av Vichtis fantastiska natur, både inom turismen och främjandet av kommuninvånarnas välbefinnande. Hiidenvesi kan bli Nylands Saimen om vi vill!Läs mer i vårt valprogram ›