Tina Selänniemi

109

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Tina Selänniemi
Kommun: Vasa